Chính Sách Bảo Mật

I. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website nhanhamuasam.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu cung cấp bắt buộc khi đăng ký Thành viên tại website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. 
 • Đối với Thành Viên là khách hàng, trong quá trình giao dịch, thanh toán tại website nhanhamuasam.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
 • Nhà Nhà Mua Sắm cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Thành Viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Nhà Nhà Mua Sắm về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các Thành Viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành Viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nhà Nhà Mua Sắm về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: 

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng. 
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin đến với khách hàng đăng ký thành viên và yêu cầu được nhận thông tin từ chúng tôi.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng là Thành Viên của chúng tôi. 
 • Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website nhanhamuasam.com
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin Thành Viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của khách hàng.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đã đăng ký Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nhà Nhà Mua Sắm. 

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Công ty TNHH Nhà Nhà Mua Sắm
 • Địa chỉ: 18 Đường D6, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0772277995 – 0363239195
 • Email: dienmay.nhanhamuasam@gmail.com

IV. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng được Nhà Nhà Mua Sắm cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành Viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Thành Viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành Viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, Nhà Nhà Mua Sắm sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành Viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Nhà Nhà Mua Sắm. 
 • Ban quản lý Nhà Nhà Mua Sắm yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Nhà Nhà Mua Sắm không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành Viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành Viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Bạn có thể quản lý và xóa cookie trình duyệt và phần cài đặt của thiết bị của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện, vui lòng truy cập phần trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.